Aplikacije i kompletna softverska rešenja

S obzirom na opredeljenje ka razvoju i izradi namenskih aplikacija i baza podataka za poslovanje malih i srednjih firmi, u našem radu težimo da zadržavajući svu kompleksnost poslovanja ostvarimo jednostavno i efikasno korišćenje software-a od strane krajnjih korisnika.

Za uspešno ispunjenje ovog zadatka neophodno je potpuno upoznavanje sa načinom rada u određenoj delatnosti da bi se mogla izvršiti pravilna i kompletna sistematizacija poslovanja. Tokom realizacije naših projekata pored održavanja direktne komunikacije sa klijentima radi razmene informacija i sagledavanja svih potreba poslovanja u fazi razvoja, u fazama izrade i implementacije aplikacija i baza podataka kroz stalne konsultacije zajednički se radi na sistematizaciji i formiranju sistema koji će u potpunosti odgovarati zahtevima poslovanja.

 

Pročitajte nešto više o našim aplikacijama:

IT Service

Dr Dragoslava Popovića, Beograd

 office@itsbg.eu

 +381 11 30 333 77

Top