Baza podataka sa aplikacijom za kliniku

Za potrebe rada klinike razvijeni su baza podataka i odgovorajuća aplikacija koji kao jedno jedinstveno softversko rešenje omogućavaju brz i efikasan rad lekara i sestara na svim svojim redovnim zadacima. Razvoj i formiranje ovog softverskog rešenja obavljen je u saradnji sa našom poznatom privatnom klinikom – Specijalna ginekološka bolnica Jevremova – gde se i redovno koristi i koja posluje po standardu ISO 9001:2008 (www.jevremova.rs).

 

Kroz konsultacije sa svim kadrovima klinike i potrebama njihovog rada razvijena je relaciona baza podataka sa pratećom aplikacijom čijom upotrebom je omogućeno:

  • rad kroz korisnički sistem,
  • grupisanje korisnika baze prema medicinskoj specijalizaciji
  • formiranje baze pacijentata (sa osnovnim, medicinskim i specijalističkim podacima),
  • kreiranje specijalstičkih izveštaja (tekst i slike),
  • formiranje kartoteke sa istorijom pacijenata,
  • zakazivanje pregleda i
  • ostalu neophodnu funkcionalnost.

Glavna karakteristika prateće aplikacije je maksimalno ubrzanje formiranja specijalističkih izveštaja uz gotovo potpunu rasterećnost lekara bavljenjem sa samim radom na računaru. Ova karakteristika je dobijena formiranjem i upotrebom sistema dinamičkih obrazaca za kreiranje izveštaja kojima se veliki deo izveštaja formira unapred u formi koja omogućava njihovo brzo kompletiranje.

IT Service

Dr Dragoslava Popovića, Beograd

 office@itsbg.eu

 +381 11 30 333 77

Top